PROCEDURY ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA

Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola po zmianach w ograniczeniu pracy placówki spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia SARS- CoV- 2 u dzieci i pracowników Niepublicznego Edu-Przedszkola obowiązujące od 11.05.2020r. do odwołania lub wprowadzenia nowych wytycznych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W związku z możliwością wznowienia działalności na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780), funkcjonowanie Niepublicznego Edu-Przedszkola odbywać się będzie do odwołania z uwzględnieniem „Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola po zmianach w ograniczeniu pracy placówki spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia SARS- CoV- 2 u dzieci i pracowników”.

Zarządzenie Edu-Przedszkole
Załacznik nr 1 - oświadczenie i zgoda Rodziców
Załacznik nr 2 - procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Załącznik nr 3 - procedura bezpiecznego przyjęcia cateringu w okresie pandemii koronawirusa Edu -Przedszkolu
Załącznik nr 4 - zalecenia szczególnej higieny
Załącznik nr 6A - karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka