Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania

Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Edu-Przedszkola po zmianach w ograniczeniu pracy placówki spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia SARS- CoV- 2 u dzieci i pracowników obowiązujące od 13.07.2020r. do odwołania lub wprowadzenia nowych wytycznych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Na podstawie § 3 Zarządzenia nr 1/2020 z dnia 8 maja 2020 r., w związku z wydaniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 2 lipca 2020 r. trzeciej aktualizacji Wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, funkcjonowanie Niepublicznego Edu-Przedszkola odbywać się będzie do odwołania z uwzględnieniem „Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Edu-Przedszkola po zmianach w ograniczeniu pracy placówki spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia SARS- CoV- 2 u dzieci i pracowników”.

Zarządzenie Edu-Przedszkole_zmiana 13.07
Załacznik nr 1 - oświadczenie i zgoda Rodziców
Załacznik nr 2 - procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Załącznik nr 3 - procedura bezpiecznego przyjęcia cateringu w okresie pandemii koronawirusa Edu -Przedszkolu
Załącznik nr 4 - zalecenia szczególnej higieny
Załącznik nr 6A - karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka

Zobacz również

Zbiórka kasztanów dobiegła końca

>

Zbiórka kasztanów

>

Rekrutacja do EduPrzedszkola 2020/2021

>

Rekrutacja - nowe miejsca

>

Akcja "Nakrętka dla Korczaka"

>