Rekrutacja do Eduprzedszkola

Informujemy, iż rekrutacja do Edu-Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1.02.2020 r. Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do przedszkola na adres biuro@przedszkole.gpnt.pl do dnia 29.02.2020 r.

Rodziców zatrudnionych w PSSE, GPN-T lub uczelni wyższej prosimy o dostarczenie do przedszkola do dnia 29.02.2020 zaświadczenia o zatrudnieniu. O przyjęciu do przedszkola decyduje miejsce pracy rodziców oraz kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie listy  dzieci przyjętych nastąpi do dnia 31.03.2020 r.
Rekrutacją objęte są miejsca w najmłodszej grupie, łącznie jest to 13 miejsc.

Karta Zgłoszenia do Edu-Przedszkola 2019
Karta Zgłoszenia do Edu-Przedszkola 2020