Rekrutacja do Eduprzedszkola

Informujemy, iż rekrutacja do Edu-Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1.02.2020 r. Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do przedszkola na adres biuro@przedszkole.gpnt.pl do dnia 29.02.2020 r.

Rodziców zatrudnionych w PSSE, GPN-T lub uczelni wyższej prosimy o dostarczenie do przedszkola do dnia 29.02.2020 zaświadczenia o zatrudnieniu. O przyjęciu do przedszkola decyduje miejsce pracy rodziców oraz kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie listy  dzieci przyjętych nastąpi do dnia 31.03.2020 r.
Rekrutacją objęte są miejsca w najmłodszej grupie, łącznie jest to 13 miejsc.

Karta Zgłoszenia do EduPrzedszkola 2020

Opłaty

MIEJSCE PRACY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) 320,00 zł
Pracownicy Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego (GPN-T) 500,00 zł
Pracownicy naukowi publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta 600,00 zł
Pozostałe firmy, działalności gospodarcze, instytucje 800,00 zł

OPŁATY DODATKOWE:
RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Wpisowe 300,00 zł
Dodatkowa opieka za każdą rozpoczętą godzinę 
(po godzinie 17:00)
30,00 zł
Roczne ubezpieczenie dziecka 30,00 zł