Infopark


Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania

Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola po zmianach w ograniczeniu pracy placówki spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemii oraz postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia SARS- CoV- 2 u dzieci i pracowników