Rekrutacja do EduPrzedszkola 2020/2021

Informujemy, iż rekrutacja do Edu-Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1.02.2020 r. 

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do przedszkola na adres biuro@przedszkole.gpnt.pl do dnia 29.02.2020 r.
Rodziców zatrudnionych w PSSE, GPN-T lub uczelni wyższej prosimy o dostarczenie do przedszkola do dnia 29.02.2020 zaświadczenia o zatrudnieniu.

O przyjęciu do przedszkola decyduje miejsce pracy rodziców oraz kolejność zgłoszeń.
Ogłoszenie listy  dzieci przyjętych nastąpi do dnia 31.03.2020 r.

Rekrutacją objęte są miejsca w najmłodszej grupie, łącznie jest to 13 miejsc.
Karta Zgłoszenia do EduPrzedszkola 2020
Tabela Opłat EduPrzedszkola 2020