Kadra Przedszkole

mgr Magdalena Chmarzyńska-Simelius

dyrektor przedszkola

Jestem absolwentką pedagogiki, specjalność – wczesna edukacja i nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

Początki pierwsze kroki w pracy zawodowej stawiałam w szkole podstawowej w Gdańsku, gdzie byłam zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Następnie otworzyłam pierwszą placówkę Niepubliczne "Magiczne Przedszkole" w Gdańsku.
W 2010 powstało EduPrzedszkole, którego dyrektorką jestem do dziś. W roku 2013 w tym samym miejscu powstał EduŻłobek.

Pani Magdalena

nauczycielka wychowania przedszkolnego - grupa Małpki

W Edu-Przedszkolu pracuje od 2011 roku. 
Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie i studiów podyplomowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Bierze udział w różnych szkoleniach i warsztatach mających doskonalić jej prace z dzieckiem.. Wobec dzieci jest przyjazna i życzliwa, ale też konsekwentna. W pracy z dziećmi szczególną uwagę zwraca na wszechstronny rozwój dziecka oraz na to, aby dzieci czerpały radość z poznawania otaczającego ich świata. Dąży do tego, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dziecka wyjątkowy.

Pani mgr Kamila

nauczycielka nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopeda - grupa Sowy

W Edu-Przedszkolu pracuje od 2019 roku.
Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, licencjat Nauczanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne, magisterka Praca z Osobami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Ukończyłam studia podyplomowe - Logopedia Ogólna z Logopedią Szkolną.

Od 10 lat pracuje jako nauczyciel, w przedszkolu oraz wcześniej w szkole. Swoją wiedzę poszerzam dzięki licznym kursom i szkoleniom. W swojej codziennej pracy prowadzę również
  • Terapię taktylną we wspomaganiu rozwoju dziecka z zaburzeniami
  • Terapię ręki – diagnoza i terapia.

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i zawsze staram się dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje oraz potrzeby swych małych podopiecznych. Uważam, iż w każdym dziecku tkwi jego wyjątkowość i niepowtarzalność, a niezwykły potencjał rozwojowy można „wydobyć” poprzez cierpliwe i uważne wsłuchiwanie się w aktualne potrzeby dziecka.

W swojej pracy jestem nastawiona na praktyczny i wszechstronny rozwój dzieci, gdyż uważam, że nic tak bardzo nie rozwija i uczy  jak nauka przez praktyczne doświadczenia.

Pani Wiktoria

nauczyciel wychowania przedszkolnego - grupa Biedronki

Ukończyłam studia pedagogiczne pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, uzyskałam tytuł zawodowy: licencjat Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne z Nauczaniem Języka Angielskiego. W Edu-Przedszkolu stawiam swoje pierwsze kroki w pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i wychowawcy grupy. Kursy i szkolenia pozwalają mi budować swoją karierę w edukacji, a także w zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy.

Jestem osobą pogodną, życzliwą, empatyczną, cierpliwą i godną zaufania. Praca z dziećmi daje ogromną radość i satysfakcję. Każdego dnia poznaję się lepiej z dziećmi. Zależy mi na uśmiechu każdego dziecka, a także troszczę się o prawidłowy rozwój. W mojej pracy nie chcę być tylko pedagogiem, a także przyjacielem, który będzie pomagał w właściwych wyborach i codziennych zmaganiach. 

 

Pani Karolina

nauczyciel wychowania przedszkolnego - grupa Żółwiki

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Aktualnie uczęszczam na studia magisterskie o specjalności: terapia  pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W swojej karierze zawodowej staram się jak najczęściej uczestniczyć w różnych szkoleniach oraz kursach, by doskonalić swoją dotychczasowa wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności do pracy z dziećmi.

Ponadto, jestem osobą opanowaną, spokojną, kreatywną. Uważam, że dobry kontakt z podopiecznymi oraz zdobycie ich zaufania to niezbędnik do pracy w przedszkolu. W swojej karierze staram się inicjować jak najwięcej aktywności wzbudzających zainteresowanie przedszkolaków, gdyż samo skupienie uwagi u dziecka to klucz do sukcesu.

Pani Weronika

nauczyciel wychowania przedszkolnego - grupa Bajkowa

Ukończyłam studia licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoją edukację kontynuowałam na studiach magisterskich o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią. Cały czas staram się podnosić swoje kwalifikacje oraz wiedzę uczestnicząc w różnych kursach, webinarach oraz szkoleniach.

Jestem osobą pogodną, odpowiedzialną i empatyczną. Praca w przedszkolu jest dla mnie od początku wielką przygodą i możliwością odkrywania razem z dziećmi nowych i ciekawych rzeczy. Lubię rozbudzać w moich podopiecznych ciekawość poznawczą i twórcze działanie w codziennych zajęciach. Staram się aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo, rozwijały się w atmosferze szacunku i życzliwości.

Pani Iwonka

pomoc nauczyciela grupa Pandy

Od wielu lat związana byłam z Państwową Strażą Pożarną, jednakże początek mojej drogi zawodowej to Szkoła medyczna o specjalności położnictwo, dzięki niej poznałam pracę oraz opiekę nad maluszkami i początki swojej drogi zawodowej z nimi związałam , pracując prawie dwa lata w Gdańskim Zespole Złobków , najdłużej w placówce integracyjnej, praca ta przynosiła mi wiele radości oraz satysfakcji z małych zwycięstw, gdy patrzyło się na postępy w funkcjonowaniu , zwłaszcza chorych dzieci.
Pierwsza fascynacja dziećmi /ich spontaniczność, autentyczność/, po odejściu na emeryturę z powrotem pokierowała moje kroki do placówek przedszkolnych.

Prywatnie, zakochana w zwierzakach mam 3 stworzenia, kibicuje wielu fundacjom szczególnie działających w Trójmieście, sama również brałam udział w organizowaniu placówki sprawującej opiekę nad dzikimi zwierzętami oraz wolno żyjącymi, nadto jestem  zafascynowana historią okresu międzywojennego, tym zagadnieniom poświęciłam moją drogę naukową.
Jednakże chcąc zgłębić wnikliwiej wiedzę o maluchach nie wykluczam podjęcia w przyszłości nauki na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki.

Pani Katarzyna

nauczyciel j. angielskiego grupy Żółwiki i Biedronki

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończyłam licencjat z filologii angielskiej, studia magisterskie z literatury brytyjskiej i amerykańskiej oraz studium pedagogiczne. Pracę z dziećmi rozpoczęłam w przedszkolu w Londynie na stanowisku Nursery Assistant. W trakcie studiów uczyłam języka angielskiego młodzież z różnych krajów świata podczas wakacyjnych summer camps. W British Council ukończyłam kurs Celta umożliwiający uczenie języka za granicą. Pracowałam w kilku szkołach językowych, w Pescarze we Włoszech, Amsterdamie w Holandii oraz w Krakowie, gdzie uczyłam dorosłych w korporacjach. W Gdańsku mieszkam od pięciu lat. Prywatnie jestem mamą pięcioletniego chłopca oraz trzyletnich bliźniaczek.

Pani Jagoda

nauczyciel logopeda

W 2021r. zostałam absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, współpracującego z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Tam ukończyłam kierunek: Logopedia ze specjalnością nauczycielską, a w tej chwili jestem na drugim roku studiów magisterskich, które będą mnie uprawniać do bycia Neurologopedą i Logopedą Wczesnej Interwencji Logopedycznej. Jestem Terapeutką Ręki I i II stopnia. Ukończyłam również kurs języka migowego na poziomie A1. Odbyłam wiele szkoleń przygotowujących mnie do pracy z zaburzeniami, które spotykałam na swojej drodze zawodowej.

Mam doświadczenie w pracy z Osobami z Niepełnosprawnościami, dorosłymi z zaburzeniami miofunkcjonalnymi, dziećmi w wieku przedszkolnym, a także w wieku 0-3 lata. Pracowałam jako logopeda w przedszkolu, centrum terapeutycznym, żłobku, a także w gabinecie logopedycznym.

W mojej pracy skupiam się na drugiej osobie. Szukam rozwiązań, które będą dobre dla danego pacjenta. Do osoby, z którą pracuję podchodzę holistycznie, biorę pod uwagę jej zainteresowania i staram się, by przygotowana przeze mnie terapia była ciekawa i skuteczna.

Pani Tereska

pomoc nauczyciela grupa Żółwiki

Pani Monika

nauczyciel wychowania przedszkolnego - grupa Kangurki

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studiów magisterskich na Uczelni Korczaka o specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna. 

Praca z dziećmi to dla mnie niezwykła przygoda, ale także wielka odpowiedzialność i pasja. W swojej pracy staram się wspierać dzieci emocjonalnie oraz intelektualnie, być ich przewodnikiem, który pomaga im odkrywać świat i wspiera w każdym momencie ich przedszkolnej edukacji. Poprzez swoją pracę staram się również zachęcać dzieci do samodzielnego działania opartego na mojej pomocy. Staram się także podchodzić indywidualnie do każdego dziecka i jego potrzeb, poświęcając mu tyle czasu i uwagi ile potrzebuje.

Pani Malina

nauczyciel j. Angielskiego - grupa Kangurki i grupa Bajkowa

Pochodzę z rodziny nauczycielskiej, więc w nauczanie niejako się wrodziłam :) Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku filozofia oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu ze specjalnością język angielski. Przez 10 lat mieszkałam w Wielkiej Brytanii, gdzie pracowałam m.in.jako tłumaczka; tam też stawiałam pierwsze kroki jako nauczycielka języka angielskiego wśród lokalnej polonii. Moje doświadczenie w pracy z dziećmi obejmuje m.in. prowadzenie warsztatów muzyczno – tanecznych, nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach językowych, sprawowanie opieki pedagogicznej nad grupami.

W pracy z przedszkolakami Interesuje mnie nurt pozytywnej dyscypliny, pedagogika montessori, zajęcia sensoryczne, metoda TPR (total physical responce) oraz partial immersion (metoda częściowej immersji). W trakcie moich zajęć staram się angażować dzieci poprzez ruch, muzykę, sensorykę i humor. Prywatnie interesuje mnie muzyka zachodnioafrykańska (djembe/dundun, sabar), próbuję szyć i konstruować odzież. Jestem mamą 2,5 letniego Józia.

Pani Ania

pomoc nauczyciela/nauczyciel - grupa Kangurki i grupa Bajkowa

Jestem nauczycielem pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Swoje doświadczenie zawodowe początkowo zdobywałam jako animator, oraz wieloletni opiekun kolonijny. Praca z dziećmi to dla mnie wyzwanie, które podejmuję z radością. Codziennie staram się, aby atmosfera była wesoła, ciepła i żeby Państwa pociechy czuły się przy mnie bezpiecznie.

Ważne dla mnie jest, aby w momencie trudności wiedziały, że zawsze mogą na mnie liczyć. Jednocześnie wspieram je w dążeniu do samodzielności. Kocham dzieci za ich szczerość, spontaniczność, entuzjazm do otaczającego świata.

Pani Maria

nauczyciel wychowania przedszkolnego - grupa Pandy

Ukończyłam studia pedagogiczne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe psychologiczne. Ponadto pracowałam przez ostatnie kilka lat z najmłodszymi dziećmi, w Gdańskim Zespole Zlobkow. Od dwóch lat pełnię funkcje nauczyciela wychowania przedszkolnego. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Staram się, aby moje oddzialowywania wychowawczo- dydaktyczne na podopiecznych byly wielowymiarowe.

Zależy mi przede wszystkim na uzyskaniu z dziećmi jak najlepszej interakcji , aby towarzyszyć im wspólnie w rozwijaniu własnego potencjału. Bliskie mojemu sercu są założenia pedagogiczne J. Korczaka, który  podkreślał; że każde dziecko rodzi się ze skrzydłami , a zadaniem nauczycieli, opiekunów jest ich rozwijanie. Dlatego także poprzez wlasny samorozwój staram się być dobrym "współtowarzyszem" dla dzieci.