Ramowy plan dnia w EduPrzedszkolu

Ramowy plan dnia w grupie 3 - latków

6:30 – 8:30  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci - gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, tematyczne.
8:30 – 9:00 Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczno - samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.
9:00 – 9:30 Śniadanie 
9:30 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
10:00 – 10:30 Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo - dydaktycznych, czynności organizacyjno - porządkowe.
10:30 – 12:00 Spacer, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury).
12:00 – 12:30 Obiad 
12.30 – 14:00 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej.
14.00 – 14:45 Zabawy dowolne, czytanie literatury dziecięcej, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
14:45 – 15:00 Podwieczorek 
15:00 – 17:00 Praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci i rozmowy indywidualne z rodzicami.
Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, korekcyjna, karate, zajęcia sportowe, logopedia, dogoterapia.

Ramowy plan dnia w grupie starszaków

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę.
8:30 – 8:50 Ćwiczenia poranne.
8:50 – 9:00 Czynności samoobsługowe oraz zabiegi higieniczne.
9:00 – 9:30 Śniadanie 
9:30 – 10:45 Zajęcia organizowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność w różnych sferach rozwojowych wynikające z podstawy programowej.
10:45 – 11:45 Wyjście na plac zabaw lub  spacer.
11:45 – 12:30 Obiad 
12.30 – 13:00 Odpoczynek – zabawy relaksacyjne.
13.00 – 14:30 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości m.in. plastycznej, muzycznej czy ruchowej. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.
14:30 – 15:00 Podwieczorek 
15:00 – 17:00 Praca indywidualna z dzieckiem o szczególnych potrzebach i zainteresowaniach, swobodne zabawy. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci i rozmowy indywidualne z rodzicami.
Zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, korekcyjna, karate, zajęcia sportowe, logopedia, dogoterapia.