Rekrutacja do EduPrzedszkola

Rekrutacja do EduPrzedszkola

Informujemy, iż rekrutacja do Edu-Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 rozpoczeła się 1.02.2022 r. 
Ogłoszenie listy  dzieci przyjętych nastąpi w dniu 31.03.2022 r.

Rodziców zatrudnionych w PSSE, GPN-T lub uczelni wyższej prosimy o dostarczenie do przedszkola do dnia 28.02.2022 zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie może zostać dostarczone mailowo na adres sekretariat@edu.gpnt.pl lub osobiście. Nie wymagamy oryginału, zaświadczenie o zatrudnieniu może mieć formę kserokopii, skanu itd.
O przyjęciu do przedszkola decyduje miejsce pracy rodziców oraz kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie listy  dzieci przyjętych nastąpi do dnia 31.03.2022 r.
 
Aby zapisać dziecko do przedszkola, prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej

Opłaty

MIEJSCE PRACY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) 375,00 zł
Pracownicy Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego (GPN-T) 600,00 zł
Pracownicy naukowi publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta 675,00 zł
Pozostałe firmy, działalności gospodarcze, instytucje 750,00 zł

OPŁATY DODATKOWE:
RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Wpisowe 300,00 zł
Dodatkowa opieka za każdą rozpoczętą godzinę 
(po godzinie 17:00)
30,00 zł
Roczne ubezpieczenie dziecka 30,00 zł
Stawka za wyżywienie dziennie 13,00 zł