Rekrutacja do EduPrzedszkola

Rekrutacja do EduPrzedszkola

Informujemy, iż rekrutacja do Edu-Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1.02.2023 r. 
Ogłoszenie listy  dzieci przyjętych nastąpi do dnia 31.03.2023 r.
Karta zgłoszenia >

Rodziców zatrudnionych w PSSE, GPN-T lub uczelni wyższej prosimy o dostarczenie do przedszkola do dnia 28.02.2023 r. zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie może zostać dostarczone mailowo na adres sekretariat@edu.gpnt.pl lub osobiście. Nie wymagamy oryginału, zaświadczenie o zatrudnieniu może mieć formę kserokopii, skanu itd.
O przyjęciu do przedszkola decyduje miejsce pracy rodziców oraz kolejność zgłoszeń.


Aby zapisać dziecko do przedszkola, prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie na adres biuro@przedszkole.gpnt.pl

Opłaty

MIEJSCE PRACY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) 425,00 zł
Pracownicy Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego (GPN-T) 680,00 zł
Pracownicy naukowi publicznych uczelni wyższych działających na terenie Trójmiasta 765,00 zł
Pozostałe firmy, działalności gospodarcze, instytucje 850,00 zł

OPŁATY DODATKOWE:
RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATY
Wpisowe 340,00 zł
Dodatkowa opieka za każdą rozpoczętą godzinę 
(po godzinie 17:00)
30,00 zł
Roczne ubezpieczenie dziecka 30,00 zł
Stawka za wyżywienie dziennie 14,00 zł