O EduPrzedszkolu

Edu-Przedszkole powstało w 2010 roku.
Mieści się w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego na granicy dzielnic Piecki-Migowo (Morena) oraz Suchanino.

W naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy najnowsze metody, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci.

Codziennie kładziemy nacisk na rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka, ale także wspomagamy naukę czytania i pisania.
Rozwijamy sprawność umysłową i manualną naszych wychowanków dzięki czemu mają oni mocne podstawy do dalszej edukacji. Przygotowujemy ich do życia w zgodzie z samym sobą, ale również z ludźmi i otaczającym światem, przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem.

Bardzo istotna jest dla nas umiejętność posługiwania się językiem angielskim i na stanowisku pomocy nauczyciela zatrudniamy osoby, któe posługują się tylko językiem angielskim. Osoby te w większości nie mówią po polsku, co stwarza to okazję do naturalnego posługiwania się językiem podczas codziennych czynnosci.

Naszym zdaniem podstawą owocnej wspópracy jest dobra komunikacja wszystkich osób zaangażowanych w praces edukacyjno-wychowawczy dzieci. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami poprzez kontakt telefoniczny oraz poprzez aplikację.
Statut Edu-Przedszkola
 

Nasza wizja

Edu-Przedszkole to miejsce, w którym stworzymy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Nasi podopieczni zdobędą wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim będą rozwijać się w przyjaznej atmosferze. Wykwalifikowana kadra, współpracując z Rodzicami, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia, co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.

Pragniemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 

Co nas wyróżnia:

 • Edu-Przedszkole funkcjonuje 12 miesiecy w roku bez przerwy wakacyjnej. 
 • W Edu-Przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe:
  -> język angielski,
  -> rytmika,
  -> taniec (roar dance),
  -> gimnastyka korekcyjna,
  -> karate,
  -> joga
  -> piłka,
  -> terapia logopedyczna,
  -> dogoterapia,
  -> robotyka lub kodowanie w grupach młodszych
  Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się dla wszystkich dzieci i nie są dodatkowo płatne.
 
 • Cyklicznie odwiedzają nas teatrzyki, organizujemy koncerty muzyczne, orgaznizujemy wycieczki oraz odwiedzamy ciekawe miejsca środowiska lokalnego w okolicy - poczta, biblioteka, szkoła podstawowa.
 • Najstarsze grupyuczestniczą w projekcie "GPN-T oczami dzieci" podczas którego firmy mieszczące się w Gdańskim Parku-Naukowo Technologicznym prezentują swoją działalność najmłodszym.
 • Organizujemy uroczystości - Pasowanie na Przedszkolaka, Przedstawienie świąsteczne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.
 • Zapraszamy rodziców do współpracy i zaprezentowania dzieciom swojego zawodu lub hobby oraz czytania książek