O EduPrzedszkolu

EduPrzedszkole mieści się w budynku C Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego. W naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy najnowsze metody, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci.

Kładziemy nacisk na rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka, ale także wspomagamy naukę czytania i pisania.
Rozwijamy sprawność umysłową i manualną naszych wychowanków dzięki czemu mają oni mocne podstawy do dalszej edukacji. Przygotowujemy ich do życia w zgodzie z samym sobą, ale również z ludźmi i otaczającym światem, przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem.

Statut EduPrzedszkola
Tabela Opłat EduPrzedszkola

Nasza wizja

EduPrzedszkole to miejsce, w którym stworzymy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Nasi podopieczni zdobędą wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim będą rozwijać się w przyjaznej atmosferze. Wykwalifikowana kadra, współpracując z Rodzicami, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia, co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.

Pragniemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole funkcjonuje 12 miesiecy w roku.

Zapewniamy bez dodatkowych opłat następujące zajęcia dodatkowe:
  • język angielski codziennie w grupach od 20 dzieci, w grupach mniej licznych 3 x 0,5 h tygodniowo,
  • taniec,
  • zajęcia karate,
  • zajęcia piłki noznej,
  • zajęcia lgopedii,
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  • zajęcia dogoterapii,
  • koncerty muzyczne,
  • teatrzyki.