Rekrutacja do Edu-Przedszkola 2024/2025

Dodano

01.02.2024

Oferta Edu-Przedszkola jest skierowana do wszystkich zainteresowanych dzieci, jednak pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają pracownicy GPN-T oraz pracownicy naukowi publicznych uczelni wyższych.

Informujemy, iż rekrutacja do Edu-Przedszkola na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1.02.2024 r. 

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do przedszkola na adres biuro@przedszkole.gpnt.pl do dnia 29.02.2024 r.
Rodziców zatrudnionych w PSSE, GPN-T lub uczelni wyższej prosimy o dostarczenie do przedszkola do dnia 29.02.2024 zaświadczenia o zatrudnieniu.

O przyjęciu do przedszkola decyduje miejsce pracy rodziców oraz kolejność zgłoszeń.
Ogłoszenie listy  dzieci przyjętych nastąpi do dnia 31.03.2024 r.

Rekrutacją są objęte wolne miejsca w przedszkolu:
14 miejsc w grupie 3-latków
3 miejsca w grupie 5-latków
3 miejsca w grupie 6-latków

Karta Zgłoszenia do Edu-Przedszkola | Karta Zgłoszenia do Edu-Przedszkola.pdf
 

Zobacz również

Zbiórka kasztanów dobiegła końca

>

Zbiórka kasztanów

>

Rekrutacja 2024/2025

>

Rekrutacja - nowe miejsca

>

Projekt "Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"

>