Rekrutacja 2023/2024

Dodano

16.01.2023

Informujemy, iż rekrutacja do Edu-Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1.02.2023 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych nastąpi do dnia 31.03.2023 r.

Rekrutacją są objęte wolne miejsca:
 • 25 miejsc w grupie 3-latków (grupa z językiem angielskim)
 • 13 miejsce w grupie 3-latków
 • 1 miejsce w grupie czterolatków
 • 1 miejsce w grupie 5-latków (grupa z językiem angielskim)
 • 1 miejsce w grupie 6-latków

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisaniem dziecka do naszego przedszkola, to prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety rekrutacyjnej.
Ankieta rekrutacyjna >

Rodziców zatrudnionych w PSSE, GPN-T lub uczelni wyższej prosimy o dostarczenie do przedszkola do dnia 28.02.2023 zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie może zostać dostarczone mailowo na adres sekretariat@edu.gpnt.pl lub osobiście. Nie wymagamy oryginału, zaświadczenie o zatrudnieniu może mieć formę kserokopii, skanu itd.
O przyjęciu do przedszkola decyduje miejsce pracy rodziców oraz kolejność zgłoszeń.

Aby zapisać dziecko do przedszkola, prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz odesłanie na adrss biuro@przedszkole.gpnt.pl lub sekretariat@edu.gpnt.pl

Sczszegóły opłat >


Przedszkole organizuje (bez dodatkowych opłat):
 • język angielski (w grupach od 20 dzieci codziennie 2h/3h oraz w grupach mniej licznych 3 x 0,5 h tygodniowo),
 • zajęcia rytmiki,
 • zajęcia gimnastyki,
 • zajęcia piłki,
 • taniec,
 • terapię logopedy,
 • pomoc psychologa,
 • koncerty.
 • teatrzyki

Zobacz również

Zbiórka kasztanów dobiegła końca

>

Zbiórka kasztanów

>

Rekrutacja do EduPrzedszkola 2020/2021

>

Rekrutacja - nowe miejsca

>

Projekt "Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"

>