Rekrutacja 2023/2024

Dodano

16.01.2023

Informujemy, iż rekrutacja do Edu-Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1.02.2023 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych nastąpi w dniu 31.03.2023 r.

Rekrutacją są objęte wolne miejsca:
 • 25 miejsc w grupie 3-latków
 • 1 miejsce w grupie 4-latków
 • 1 miejsce w grupie 5-latków
 • 2 miejsca w grupie 6-latków


Rodziców zatrudnionych w PSSE, GPN-T lub uczelni wyższej prosimy o dostarczenie do przedszkola do dnia 28.02.2023 zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie może zostać dostarczone mailowo na adres sekretariat@edu.gpnt.pl lub osobiście. Nie wymagamy oryginału, zaświadczenie o zatrudnieniu może mieć formę kserokopii, skanu itd.
O przyjęciu do przedszkola decyduje miejsce pracy rodziców oraz kolejność zgłoszeń.

Aby zapisać dziecko do przedszkola, prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej

Sczszegóły opłat >


Przedszkole organizuje (bez dodatkowych opłat):
 • język angielski 3h dziennie,
 • zajęcia rytmiki,
 • zajęcia gimnastyki,
 • zajęcia piłki,
 • taniec,
 • terapię logopedy,
 • pomoc psychologa,
 • koncerty.
 • teatrzyki

Zobacz również

Zbiórka kasztanów dobiegła końca

>

Zbiórka kasztanów

>

Rekrutacja do EduPrzedszkola 2020/2021

>

Rekrutacja - nowe miejsca

>

Akcja "Nakrętka dla Korczaka"

>